Xu Hướng 2/2024 # Bài Phát Biểu Giao Nhiệm Vụ Cho Đảng Viên Mới Lời Phát Biểu Giao Nhiệm Vụ Cho Đảng Viên # Top 9 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Bài Phát Biểu Giao Nhiệm Vụ Cho Đảng Viên Mới Lời Phát Biểu Giao Nhiệm Vụ Cho Đảng Viên được cập nhật mới nhất tháng 2 năm 2024 trên website Fsey.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

– Kính thưa các đồng chí đại biểu!

– Thưa toàn thể chi bộ

Được sự phân công của Chi ủy chi bộ ……….. nhân dịp đồng chí ……… được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, tôi xin TM Chi ủy CB tôi xin có vài lời phát biểu giao nhiệm vụ cho đ/c ……………….:

Kính thưa tất cả các đ/c, Bác Hồ đã dạy Đảng viên chúng ta: Vào Đảng không phải để làm Quan phát tài, vào Đảng để phục vụ Tổ quốc, phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân.

Từ giờ phút này đồng chí ……. đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam là niềm vinh dự to lớn, song đó cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Trước hết các đồng chí phải luôn luôn ghi nhớ và thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ của người Đảng viên:

1. Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết chỉ thị của Đảng, Pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, công tác, phẩm chất chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công điều động của Đảng

3. Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

4. Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình. Trung thực với Đảng làm công tác phát triển đảng viên mới, sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Đồng thời, đồng chí còn phải phát huy quyền hạn của Đảng viên được quy định tại điều 3, chương 1 của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam:

2. Ứng cử, đề cử và bầu cử vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

3. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.

4. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.

Đồng chí …………… là đảng viên dự bị, thời gian dự bị là 12 tháng tính từ ngày ………….. Sau khi đủ 12 tháng dự bị đồng chí …….. viết bản tự kiểm điểm để Chi bộ xem xét đề nghị Đảng ủy cấp trên có thẩm quyền xét công nhận đảng viên chính thức.

Như vậy hôm nay kết nạp thêm đồng chí ……… vào Đảng thì tổng số đảng viên của Chi bộ chúng ta hiện nay là: ….. đồng chí (chính thức: …., dự bị: ….) có nhiệm vụ lãnh đạo phòng ………………

Chi bộ phân công đồng chí……………………………

tiếp tục theo dõi giúp đỡ đảng viên dự bị …………….. phấn đấu trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

Trong thời gian qua đồng chí đã có nhiều nỗ lực phấn đấu để xứng đáng được đứng vào hàng ngũ của Đảng, bây giờ mong đồng chí tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa. Vì chúng ta phấn đấu để vào Đảng và vào Đảng là để phấn đấu cống hiến và góp phần nhiều hơn trong việc xây dựng Đảng, xây dựng đất nước mà trước hết và trực tiếp là xây dựng khoa mình, bệnh viện mình ngày càng trưởng thành và lớn mạnh hơn. Trước mắt đề nghị đồng chí tập trung khắc phục các điểm còn hạn chế mà chi bộ đã có ý kiến đóng góp trong đợt xét phát triển Đảng cho đồng chí ………………….:

– Một là, …………………………………

– Hai là, ……………………………………

– Ba là, ………………………………………

Một lần nữa xin chúc mừng đồng chí …………… và cảm ơn tất cả các đồng chí

– Kính thưa các đồng chí đại biểu

– Thưa toàn thể chi bộ

Trước hết cho phép tôi được thay mặt Chi bộ trường THCS …………….. gửi tới đồng chí các đồng chí những tình cảm tốt đẹp nhất, nhân dịp đồng chí Nguyễn Thị Lê được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Các đồng chí thân mến. Sinh thời Bác hồ đã dạy Đảng viên chúng ta: Vào Đảng không phải để làm Quan phát tài, vào Đảng để phục vụ Tổ quốc, phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân.

Từ giờ phút này đồng chí Nguyễn Thị Lê đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành Đảng viên của Đảng Cộng sản việt Nam là niềm vinh dự to lớn, xong đó cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Trước hết đồng chí phải luôn luôn ghi nhớ và thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ của người Đảng viên. Đó là:

1. Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết chỉ thị của Đảng, Pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, công tác, phẩm chất chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công điều động của Đảng.

3. Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

4. Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình. Trung thực với Đảng làm công tác phát triển đảng viên mới, sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Đồng thời đồng chí còn phải phát huy quyền hạn của Đảng viên được quy định tại điều 3, chương 1 của Điều lệ Đảng, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và được cử vào cơ quan lãnh đạo của Đảng khi các đồng chí còn trong thời gian là Đảng viên dự bị.

Về mặt tổ chức, các đồng chí được Chi ủy phân công sinh hoạt tại chi bộ trường THCS ……………… Đại hội chi bộ nhiệm kỳ đã xác định rõ phương hướng nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo bảo đảm nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Là Đảng viên mới, đồng chí phải nhanh chóng nghiên cứu, nắm vững nghị quyết của chi bộ, xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của chi bộ hàng tháng để cùng với các đồng chí Đảng viên trong chi bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả. Bên cạnh những công việc đó, đồng chí còn phải nỗ lực học tập, rèn luyện để nâng cao hiểu biết về Đảng, năng lực lãnh đạo, và khả năng vận động quần chúng trong nhà trường.

Để tạo điều kiện giúp đỡ đồng chí trong học tập, công tác và rèn luyện tốt, ngoài sự quan tâm của tập thể Đảng viên trong chi bộ, chi ủy quyết định tiếp tục phân công đồng chí Đặng Văn Cư là người trực tiếp và thường xuyên giúp đỡ đồng chí Nguyễn Thị Lê tiến bộ và trở thành đảng viên chính thức.

Cuối cùng xin chúc các đồng chí mạnh khỏe và hạnh phúc !

Hôm nay, Chi bộ trường …….. tổ chức lễ kết nạp đ/c ……….vào Đảng cộng sản Việt Nam. Thay mặt chi uỷ, tôi nêu rõ nhiệm vụ của Chi bộ nơi đ/c Bẩy sinh hoạt và giao nhiệm vụ cụ thể cho đ/c như sau:

NHIỆM VỤ CHUNG:

1. Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng Cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức Cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Đối với đ/c ………. thực hiện tốt nhiệm vụ khối trưởng chuyên môn khối 4 và công tác chủ nhiệm lớp. đ/c luôn thực hiện xuất sắc nhiệm vụ mà các đoàn thể giao phó, đặc biệt là nhiệm vụ khối trưởng và công tác chủ nhiệm lớp. Tham gia xây dựng đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh. Góp phần xây dựng tổ chức Đảng, để giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh. Thực hiện tốt những quy định của địa phương nơi cư trú và nơi làm việc.

2. Tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức.

III. Đ/c………..  có tất cả những quyền hạn của người đảng viên trừ quyền ứng cử, bầu cử và biểu quyết.

IV. Thay mặt Chi uỷ, tôi phân công đ/c…….. tiếp tục giúp đỡ đ/c Nguyễn Thị Bẩy trong thời gian dự bị để trở thành đảng viên chính thức.

Xin trân trọng cảm ơn.

– Kính thưa các đồng chí đại biểu!

– Thưa toàn thể chi bộ

Được sự phân công của Chi ủy chi bộ …………….. – Y tế nhân dịp đồng chí Hải được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, tôi xin TM Chi ủy CB tôi xin có vài lời phát biểu giao nhiệm vụ cho đ/c ……………..:

Kính thưa tất cả các đ/c, Bác hồ đã dạy Đảng viên chúng ta: Vào Đảng không phải để làm Quan phát tài, vào Đảng để phục vụ Tổ quốc, phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân.

Từ giờ phút này đồng chí Hải đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành Đảng viên của Đảng Cộng sản việt Nam là niềm vinh dự to lớn, song đó cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Trước hết các đồng chí phải luôn luôn ghi nhớ và thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ của người Đảng viên. Đó là:

1. Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết chỉ thị của Đảng, Pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, công tác, phẩm chất chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công điều động của Đảng.

3. Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

4. Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình. Trung thực với Đảng làm công tác phát triển đảng viên mới, sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Đồng thời đồng chí còn phải phát huy quyền hạn của Đảng viên được quy định tại điều 3, chương 1 của Điều lệ Đảng, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và được cử vào cơ quan lãnh đạo của Đảng khi các đồng chí còn trong thời gian là Đảng viên dự bị.

Về mặt tổ chức, đồng chí được Chi ủy phân công sinh hoạt tại chi bộ …………….. – Y tế. Nhiệm vụ chính trị của chi bộ chúng ta thực hiện tốt công tác GD THCS cho học sinh 2 xã …………, chăm sóc sức khỏe và công tác y tế cho nhân dân và học sinh. Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 20….-20… đã xác định rõ phương hướng nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo bảo đảm nhà trường và trạm y tế Bhalêê phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong từng năm.

Là Đảng viên mới, đồng chí phải nhanh chóng nghiên cứu, nắm vững nghị quyết của chi bộ, xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của chi bộ hàng tháng để cùng với các đồng chí Đảng viên trong chi bộ tổ chức thức hiện nghiêm túc và có hiệu quả.

Bên cạnh những công việc đó, các đồng chí còn phải nỗ lực học tập, rèn luyện để nâng cao hiểu biết về Đảng, năng lực lãnh đạo, và khả năng vận động quần chúng của đảng.

Để tạo điều kiện giúp đỡ đồng chí Hải trong học tập, công tác và rèn luyện tốt, ngoài sự quan tâm của tập thể Đảng viên trong chi bộ, chi ủy quyết định tiếp tục phân công đồng chí Nguyễn Đông Vũ là người trực tiếp và thường xuyên giúp đỡ đồng chí ……………..; đồng chí Nguyễn Đông Vũ là người trực tiếp và thường xuyên giúp đỡ đồng chí …………….. tiến bộ và trở thành đảng viên chính thức của đảng sau khi trải qua 12 tháng dự bị.

Advertisement

Cuối cùng xin chúc các đồng chí mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp.

1. Về thời gian: Khi có quyết định chuẩn y kết nạp của Đoàn cấp trên, chậm nhất là 15 ngày sau, Ban Chấp hành chi đoàn phải tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới.

Cần chọn thời điểm thích hợp, thuận lợi và có ý nghĩa gắn với các ngày lễ lớn hay các hoạt động của chi đoàn.

2. Về địa điểm: Lễ kết nạp đoàn viên được tổ chức trang nghiêm, gây ấn tượng sâu sắc cho đoàn viên mới, có thể tổ chức ở phòng hợp, phòng truyền thống hoặc ở những nơi có di tích lịch sử văn hóa, trong một cuộc sinh hoạt hoặc hoạt động tập thể của chi đoàn.

3. Trang trí: Không cần cầu kỳ, rập khuôn máy móc. Nhất thiết phải có cờ Tổ quốc, cờ Đoàn hay Huy hiệu Đoàn, ảnh hay tượng Bác Hồ, có dòng chữ “Lễ kết nạp đoàn viên mới”. Nên có hoa để tạo không khí trang nhã, vui tươi đẹp mắt (Cách trang trí tùy thuộc vào không gian và điều kiện cụ thể về địa điểm, nhưng phải đảm bảo Cờ Đoàn hoặc Huy hiệu Đoàn không cao hơn cờ Tổ quốc, tượng hoặc ảnh Bác không quá cao che khuất cờ Tổ quốc, cờ Tổ quốc – cờ Đoàn – phông chữ được treo theo vị trí từ trái sang phải theo hướng từ dưới nhìn lên. Nếu kết nạp ngoài trời thì sử dụng cờ có cán, có người cầm, động tác chào cờ giống như nghi thức Đội).

4. Về chương trình, nội dung:

– Chào cờ, hát Quốc ca, Đoàn ca,

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

– Bí thư chi đoàn hoặc đại diện Ban Chấp hành chi đoàn báo cáo tóm tắt quá trình phấn đấu của đoàn viên.

– Đọc nghị quyết chuẩn y kết nạp đoàn viên của Đoàn cấp trên, trao quyết định, gắn Huy hiệu cho đoàn viên (Trường hợp kết nạp nhiều người phải tiến hành giới thiệu và công bố quyết định kết nạp từng người một).

– Đoàn viên mới đọc lời hứa: “Được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trước cờ Tổ quốc, cờ Đoàn, trước chân dung của Bác Hồ vĩ đại, tôi xin hứa:

1. Luôn phấn đầu vì lý tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Nghiêm chỉnh thực hiện Điều lệ Đoàn, tích cực rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đoàn viên Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

3. Giúp đỡ mọi người, luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của thanh niên Việt Nam”.

(Trường hợp kết nạp nhiều người thì cử đại diện đọc lời hứa, sau đó mọi người cùng nắm tay phải giơ cao và hô: xin hứa, xin hứa, xin hứa).

– Đại diện người giới thiệu thanh niên vào đoàn phát biểu, hứa tiếp tục giúp đỡ đoàn viên mới.

– Đại diện Đoàn cấp trên hoặc cấp ủy phát biểu (nếu có).

– Ban Chấp hành chi đoàn giao nhiệm vụ.

– Chào cờ bế mạc (không hát Quốc ca).

Lưu ý:

– Trong buổi Lễ kết nạp đoàn viên mới có thể xen kẽ các tiết mục văn nghệ để cho buổi lễ thêm vui vẻ, sôi động (không nên quá dài làm ảnh hưởng nội dung buổi lễ).

– Không tổ chức quá nhiều nội dung làm buổi lễ kéo dài gây nhàm chán. Nếu tổ chức kết nạp trong các hoạt động dã ngoại thì phải giản lược bớt nội dung để rút ngắn thời gian.

– Sau khi chi đoàn tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới, đồng chí Bí thư chi đoàn cần làm các việc sau dây:

Ghi tên (các) đoàn viên mới vào Sổ Chi đoàn.

Nộp về Văn phòng Đoàn Trường danh sách các đoàn viên mới được kết nạp.

Bài Phát Biểu Bàn Giao Học Sinh Về Sinh Hoạt Hè Tại Địa Phương 2023 Bài Phát Biểu Bàn Giao Học Sinh Nghỉ Hè

Kính thưa đ/c …………………………………………………………….. – Phó bí thư Đoàn phường…………..

Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh thân mến!

Như vậy là năm học …………….. đến nay đã kết thúc. Trong năm học vừa qua các em học sinh đã có cố gắng rất nhiều trong học tập cũng như trong rèn luyện đạo đức. Các em đã có những thành tích rất cao báo đáp lại công ơn dạy dỗ của cha mẹ, thầy cô, đáp lại những tình cảm, sự sự quan tâm của toàn xã hội đã dành cho các em. Bắt đầu từ ngày mai, các em sẽ bước vào kì nghỉ hè – cũng là kỳ học thứ 3 tại địa phương của mình. Cô hy vọng các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích, và tham gia tích cực, nhiệt tình vào các hoạt động hè do các anh chị Đoàn viên ở địa phương tổ chức. Nhà trường cũng đã gửi tới từng em phiếu sinh hoạt hè, sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè, bắt đầu bước vào năm học mới, các em sẽ gửi lại phiếu sinh hoạt hè có xác nhận của địa phương về cho cô giáo chủ nhiệm hoặc cô TPT Đội.

Kính mong các bậc phụ huynh tạo điều kiện cho các em về nghỉ hè được tham gia vào các hoạt động do địa phương tổ chức.

Cuối cùng cô xin chúc tất cả các em học sinh có một kỳ nghỉ hè thật vui tươi, bổ ích và an toàn. Hẹn gặp lại các em trong năm học mới với thật nhiều thành tích mới.

UBND XÃ……..

…..Ngày…..tháng……..năm………

Thực hiện chương trình năm học của phòng giáo dục và đào tạo huyện ……. và chương trình công tác Đội của Hội đồng đội huyện ………. Hôm nay trường ……… tổ chức bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt trong thời gian 3 tháng hè (từ ngày ……… đến …….).

• Về phía nhà trường có: Đ/c ……… – Hiệu trưởng trường ……..

Đ/c ……..– TPT Đội.

• Về phía địa phương có: Đ/c ……… – Bí thư Đoàn …………

+ Tổng số học sinh được bàn giao: ………em.

Năm học……….. đã kết thúc, các em học sinh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi. Từ ngày mai…….., các em sẽ rời xa mái trường, xa thầy cô, xa các bạn để về nghỉ hè với gia đình, về sinh hoạt hè tại địa phương. Thầy mong rằng các em học sinh sẽ có một kỳ nghỉ hè vui vẻ, bổ ích và đáng nhớ. Nhà trường cũng phát phiếu sinh hoạt hè cho tất cả các em học sinh, sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè, bắt đầu bước vào năm học mới, các em sẽ gửi lại phiếu sinh hoạt hè có xác nhận của địa phương về cho cô giáo chủ nhiệm hoặc thầy tổng phụ trách đội.

Advertisement

Kính mong địa phương sẽ tạo điều kiện cho các em học sinh được tham gia các hoạt động hè bổ ích và thú vị để chuẩn bị tốt tinh thần và sức khỏe cho năm học tiếp theo.

Bản Cam Kết Của Giáo Viên Thực Hiện Nhiệm Vụ Năm Học 2023 – 2023 Mẫu Cam Kết Của Giáo Viên Mới Nhất

PHÒNG GD & ĐT …………

TRƯỜNG …………………………

………, ngày … tháng … năm ……

BẢN CAM KẾT

– Họ và tên:………………………………………………………………….

– Chức vụ:………………………………………………………………..

– Năm sinh:………………………………………………………………..

– Dân tộc:………………………………………………………………..

– Nhiệm vụ được phân công:……………………………………….

– Đơn vị công tác:……………………………………………………

– Trình độ văn hoá:…………………………………………………

– Chuyên môn:………………………………………………………

Thực hiện Công văn số ………….. ngày …………. của Sở GD&ĐT …………. về việc hướng dẫn cam kết thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học …-…,

Căn cứ vào mục tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm năm học …-… của trường ……… và của phòng giáo dục và đào tạo ……….. Tôi xin đăng ký và cam kết thực hiện các nội dung thi đua với các nội dung sau:

– Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học …-…

– Thực hiện tốt phong trào thi đua “Thực hiện kỷ cương nền nếp; đổi mới căn bản toàn diện; nâng cao chất lượng giáo dục” giai đoạn 2014 – 2023.

– Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

– Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ.

– Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học.

– Thực hiện tốt công tác an toàn giao thông.

– Thực hiện tốt nội quy, quy chế văn hoá công sở, nội quy, quy chế ứng xử của giáo viên trong nhà trường.

– Cam kết không vi phạm pháp luật của Nhà nước, không vi phạm các điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

– Cam kết không vi phạm các quy định, nội quy, quy chế trường học.

– Cam kết phấn đấu thực hiện tốt công tác thi đua năm học …-…, góp phần thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm học …-…

Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành. Tạo chuyển biến mới trong phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực” gắn với các yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phòng chống bạo lực học đường, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Tham Khảo Thêm:

 

Cách đếm hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật Bài toán đếm hình lớp 2

……..Ngày …tháng ……….năm ………………

…………, ngày… tháng ……năm……………..

Họ và tên giáo viên:……………………………………

Ngày tháng năm sinh:…………………………………

Chuyên ngành đào tạo:………………………………

Đơn vị công tác:………………………………………..

Nhiệm vụ được giao:…………………………………

Cá nhân tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ nhà trường giao với những nội dung sau đây:

I/ CÔNG TÁC SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG:

1. Về số lượng học sinh được giao đầu năm:…..Duy trì đến cuối năm:……..

2. Tỷ lệ duy trì đi học đều:………

3. Chất lượng (ghi rõ kết quả chất lượng khảo sát đầu năm).

– Học lực: Giỏi:……..Khá:…….. Trung bình:……….. Yếu:…………..Kém:………

– Đến cuối năm tôi cam kết thực hiện được là:

– Học lực: Giỏi:……..Khá:…….. Trung bình:……….. Yếu:…………..

– Hạnh kiểm:

– Đến cuối năm tôi cam kết thực hiện được là:

+THĐĐ: ……em. CĐĐ…..em( đối với lớp 1,2,3).

+Tốt:…….Khá:…….TB:………..(đói với lớp 4,5).

4. Hồ sơ cá nhân:

– Có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, có bài soạn trước khi lên lớp, chất lượng hồ sơ đảm bảo tính chính xác khoa học, cập nhật thường xuyên các thông tin theo yêu cầu của hồ sơ. Xây dựng các loại kế hoạch phải phù hợp với điều kiện của lớp của trường đề ra (KH tổ khối, KH chủ nhiệm, KH bồi dưỡng CM, KH đoàn đội….). Các loại hồ sơ sạch sẽ không tẩy phủ…

II. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

1. Có tác phong sư phạm, thực hiện đúng nội quy, quy chế nhà trường đề ra như ngày giờ công lao động, việc ra vào lớp, cách ăn mặc, giao tiếp với đồng nghiệp, cấp trên, nhân dân, PHHS. Việc hội họp, học tập tham gia đầy đủ tích cực tham gia phát biểu ý kiến. Khi xin nghỉ dạy phải có đơn xin nghỉ và được sự đồng ý của hiệu trưởng (thời gian nghỉ phải báo trước 1 ngày trừ trường hợp đột xuất) Khi nghỉ phải bàn giao hồ sơ cho GV được phân công dạy thay).

3. Bằng mọi biện pháp tích cực huy động hết học sinh trong độ tuổi đến trường và duy trì sĩ số cuối năm đạt tỉ lệ 100%.

4. Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Dạy tốt- học tốt” nhằm đạt được chỉ tiêu đề ra.

5. Tích cực rèn luyên, tu dưỡng đạo đức tác phong để xứng đáng là người thầy giáo mẫu mực, không vi phạm đạo đức nhà giáo.

6. Đánh giá năng lực học sinh một cách trung thực, công bằng, chính xác, không chạy theo bệnh thành tích. Có thái độ nghiêm túc trong tổ chức kiểm tra, thi cử.

7. Phải hết lòng thương yêu, giúp đỡ, gần gũi học sinh; không được trù dập, xúc phạm đến nhân cách và lòng tự trọng của các em.

8. Tăng cường công tác tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ tin học để ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả vào giảng dạy.

Tham Khảo Thêm:

 

Lời bài hát Nói hoặc không nói

9. Quyết tâm xây dựng mối đoàn kết nội bộ, thẳng thắn dấu tranh để kịp thời ngăn chặn các tiêu cực trong giáo dục.

10. Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, quy ước cộng đồng nơi cư trú. Thi hành nhiệm vụ khi tổ chức phân công, điều động công tác.

11. Không làm công việc riêng khi thực hiện nhiệm vụ, không vi phạm đạo đức nhà giáo và các tệ nạn xã hội…..

Tôi xin hứa quyết tâm hoàn thành tốt những nhiệm vụ được phân công và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi không hoàn thành nhiệm vụ

……..Ngày …tháng ……….năm ………………

…….., ngày … tháng … năm 20…

Kính gửi: Hiệu trưởng trường ……………………

Họ và tên giáo viên:,……………………………………..

Trình độ chuyên môn:…………………………………..

Nhiệm vụ phân công: ………….Kiêm nhiệm:……..

Lớp chủ nhiệm:……………………………………………

TS HS: ….. ; Nữ: ……; Dân tộc: …. (tại chỗ: …..); Nữ dân tộc: ……

HS hoàn thành lớp học: …… trong đó hoàn thành lớp học sau khi thi lại: …….

Học sinh trong địa bàn: …….; Học sinh ngoài địa bàn: ………

Học sinh con hộ nghèo: …….; Học sinh khuyết tật: …………..

Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm học 20…- 20…, tôi xin cam kết với Hiệu trưởng nhà trường thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

1. Tìm hiểu nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt, tổ chức hoạt động giáo dục sát đối tượng, thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp. Xây dựng cho học sinh động cơ, ý chí học tập bằng phương pháp thích hợp.

2. Cùng với giáo viên bộ môn, cán bộ Đoàn, Đội thống nhất biện pháp, kế hoạch giảng dạy, giáo dục của lớp. Liên hệ mật thiết với giáo viên bộ môn dạy lớp để kịp thời uốn nắn những hiện tượng bất thường, những biểu hiện sai trái lệch lạc của học sinh.

3. Cùng với giáo viên bộ môn, cán bộ Đoàn Đội xây dựng lớp thành một tập thể vững mạnh, phát huy ý thức làm chủ, tự giác, chủ động của học sinh trong các hoạt động giáo dục.

4. Cộng tác chặt chẽ với cha mẹ học sinh trong nhiệm vụ giáo dục các em cùng với gia đình lập các qui ước để tạo điều kiện học tập tốt cho học sinh, có nhiều biện pháp tích cực nhằm tăng cường thông tin giữa GVCN và cha mẹ học sinh.

5. GVCN báo cáo thường kỳ với Hiệu trưởng về tình hình mọi mặt của lớp, tổ chức tốt các cuộc họp cha mẹ học sinh theo qui định.

6. Tham gia thi GVCN giỏi cấp ……………

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC

1. Thực hiện tốt các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh”; “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đực tự học và sáng tạo”; “Hai không” với 4 nội dung và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”cụ thể như sau:

a) Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Tham Khảo Thêm:

 

Khoa học lớp 4 Bài 22: Chuỗi thức ăn Giải Khoa học lớp 4 sách Cánh diều

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

b) Cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung

* Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

* Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc HS ngồi sai lớp

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

c) Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

* Về đạo đức

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

* Về học tập

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

* Về sáng tạo

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

d) Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”

Làm tốt công tác tuyên truyền vận động HS và CMHS tham gia thực hiện phong trào thi đua.

* Xây dựng lớp học sạch, đẹp, an toàn

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

* Dạy học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, HS được giúp đỡ để tự tin trong học tập;…

Advertisement

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

* Rèn kỹ năng sống cho HS

……………………………………………….

………………………………………………

* Tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh

……………………………………………….

……………………………………………….

* Hướng dẫn HS tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa cách mạng ở địa phương

…………………………………………

2. Tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống:

……………………………………………….

……………………………………………….

3. Chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; chính sách, pháp luật của Nhà nước; Thực hiện nghiêm túc giờ giấc ra vào lớp, hội họp, các quy định của chuyên môn, thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình, các quy định của địa phương, làm tốt nghĩa vụ của một công dân.

4. Duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục (cụ thể đối với cả học sinh dân tộc thiểu số)

a) Duy trì sĩ số: ….%

b) Chất lượng giáo dục:

……………………………………………….

……………………………………………….

c) Chất lượng mũi nhọn:

+ Tham gia thi VSCĐ cấp trường ….%; …% loại A còn lại là loại B;

+ Lớp đạt VSCĐ: …………..

+ Thi Violympic cấp trường: … HS

Cấp huyện: ….HS

Cấp tỉnh: …..HS

+ Thi IOE cấp trường: … HS

Cấp huyện: ….HS

Cấp tỉnh: …..HS

+ ……………………………..

Chất lượng cuối năm:

Học sinh HTLH: ….%

Học sinh lưu ban: …. em

Danh hiệu thi đua Tập thể lớp: …………………….

Kết quả các cuộc thi khác: ………………..

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác: (công tác đoàn thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác kiêm nhiệm, …)

……………………………………………….

……………………………………………….

6. Kết quả cuối năm học: Xếp loại giáo viên chủ nhiệm: ……………

Thực hiện quy chế chuyên môn đầy đủ;

Chuyên đề: …………………………………….

Nội dung đổi mới: ……………………………………….

Tham gia thao giảng: …………………… tiết/năm

Các phong trào, các hội thi: ………………..

………………………………………………………..

Giáo viên dạy giỏi cấp: …………………………..

Giáo viên viết chữ đẹp cấp: ……………………

Xếp loại chuyên môn: …………. Xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp: …………..

Danh hiệu thi đua: ………………………….

Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Cuối Năm 2023 Cách Viết & 20 Mẫu Kiểm Điểm Đảng Viên Cuối Năm

Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2023

….., ngày … tháng … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm ….

Họ và tên:…………………………………………… Ngày sinh:………………………………………….

Chức vụ Đảng:……………………………………. ………………………………………………………….

Chức vụ chính quyền:………………………….. ………………………………………………………….

Chức vụ đoàn thể:……………………………….. ………………………………………………………….

Đơn vị công tác:………………………………….. ………………………………………………………….

Chi bộ………………………………………………… ………………………………………………………….

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Về ý thức tổ chức kỷ luật.

– Về tác phong, lề lối làm việc.

– Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên).

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

…………………………………………………

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: …………

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:……………. ………………………………………………………….

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ………………………………………………………….

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:………………………………………………..

Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2023

….., ngày … tháng … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm 2023

Họ và tên: TRỊNH VĂN M Ngày sinh:. 10/02/1993

Chức vụ Đảng:.Đảng viên 

Đơn vị công tác: (Ví dụ: Trường Trung học phổ thông ABD)

Chi bộ: (Ví dụ: Trường Trung học phổ thông ABD)

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

– Về ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú; trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

– Về tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

– Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân: (Liên hệ với các biểu hiện như: Dân chủ hình thức,…).

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

⬜Xuất sắc   Tốt ❎ Trung bình ⬜ Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Thực hiện theo đúng chức trách, quyền hạn theo quy định; Đóng đảng phí đầy đủ;…

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;…

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

⬜ Xuất sắc x Tốt ❎ Trung bình ⬜ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm:

Cố gắng học tập kinh nghiệm và thực tế công tác của bản thân, đề xuất kịp thời, hoàn thành tốt công việc được giao…

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên): Chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến trong các cuộc họp chi bộ,…

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm: Chưa sắp xếp thời gian hợp lý giữa công việc, học tập, nghiên cứu,…

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Tham Khảo Thêm:

 

Sơ yếu lý lịch khoa học Mẫu đơn – CV xin việc

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

❎Xuất sắc  Tốt ⬜ Trung bình ⬜ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

⬜ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

❎ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

⬜ Hoàn thành nhiệm vụ

⬜ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

⬜ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

❎ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

⬜Hoàn thành nhiệm vụ

⬜ Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức: ………………………………………………………………………………………………..

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:……………………………………….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:…………………

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:…………………

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:………………………..

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẢNG BỘ …………..

CHI BỘ ……….

****

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…., ngày … tháng ….. năm 2023

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM 2023

Họ và tên: ………………, Ngày sinh: …………………

Đơn vị công tác: ………………………………………….

Chi bộ: ……………………………………………………….

I. Ưu điểm, tiến bộ:

1. Về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm. Bản thân tôi luôn chấp hành tốt và bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước, tuân thủ các Nghị quyết của Đảng, của Chi bộ đề ra. Luôn đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, luôn bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt. Tôi luôn gương mẫu trong mọi lĩnh vực, cũng như tuyên truyền vận động gia đình, và nhân dân thực hiện đúng quan điểm đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và chính sách tại địa phương. Tôi luôn tự giác học tập, trong cuộc vận động” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” bản thân tôi đã tự xây dựng cho mình kế hoạch và phấn đấu thực hiện, rèn luyện để làm theo tấm gương của Bác, và luôn gương mẫu để quần chúng noi theo. Không ngừng học hỏi kinh nghiệm để nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ,

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Luôn thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, có tinh thần hợp tác cùng đồng chí đồng nghiệp phòng chống các tệ nạn xã hội và đi đầu trong mọi lĩnh vực thực hiện là người Đảng viên luôn tiên phong trong mọi công tác. Không lợi dụng quyền hạn để trục lợi cho cá nhân, có lối sống lành mạnh. Bản thân luôn ý thức được tư cách, phẩm chất cách mạng, phát huy tính gương mẫu của người Đảng viên, bản thân không vi phạm những điều Đảng viên không được làm. Có lối sống trung thực, thẳng thắn, hòa nhã đoàn kết với đồng nghiệp, học sinh có liên hệ mật thiết với nhân dân và quần chúng. Luôn đề cao công tác thực hiện tự phê bình và phê bình trong chi bộ, luôn đoàn kết trong Chi bộ, Đảng bộ, không chia bè phái, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của mọi người.

– Về ý thức tổ chức kỷ luật: Tôi luôn tôn trọng và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong trường học, cũng như trong chi bộ. Luôn phục tùng sự phân công của tổ chức, cũng như các văn bản, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng thường kỳ, và đóng Đảng phí đầy đủ. Chấp hành tốt chính sách Pháp luật của Nhà nước Thực hiện tốt mọi quy quy chế làm việc trong chi bộ, tham gia với các khối đoàn thể tạo công việc nhịp nhàng và có hiệu quả. Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và khắc phục khuyết điểm.

– Về tác phong, lề lối làm việc: Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kĩ năng sống. Trong cơ quan bản thân luôn nhiệt tình trong công việc, có trách nhiệm chuyên môn. Luôn có tác phong, lề lối làm việc đúng mực của người giáo viên, để thế hệ trẻ noi theo.

– Tự nhận diện các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” của cá nhân: Trong năm qua tự nhận diện của bản thân về các tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” của cá nhân không có biểu hiện suy thoái.

2. Về thực hiện nhiệm vụ được giao:

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: Bản thân là giáo viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ như:

+ Lên lớp đúng giờ, hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách, biểu mẫu đúng thời gian quy định.

+ Giảng dạy đúng chương trình, thường xuyên nhận xét, đánh giá học tập để động viên khen ngợi kịp thời sự tiến bộ của học sinh.

+ Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, dự giờ thao giảng theo quy định của chuyên môn. Tham gia đầy đủ các phong trào Nhà trường và các đoàn thể tổ chức. Chấp thuận mọi sự phân công của các cấp lãnh đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Nộp duyệt hồ sơ sổ sách đúng qui định. Dự giờ, dạy đổi mới phương pháp và dạy minh họa đầy đủ theo kế hoạch của tổ chuyên môn và BGH nhà trường đã đề ra. Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kĩ năng sống. Trong cơ quan bản thân luôn nhiệt tình trong công việc, có trách nhiệm chuyên môn hết lòng hết sức với công việc được giao. Đảm bảo ngày giờ công. Ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác.

-Ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí: Là người Đảng viên tôi luôn chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, Nghị quyết chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Luôn có ý thức đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

– Việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định: Kê khai trung thực, đúng theo mẫu của Đảng quy định.

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm:

Bản thân luôn thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm. Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, để có lối sống trong sáng, đúng mực, xứng đáng của một người giáo viên.

4. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước:

– Qua những khuyết điểm đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 2023, bản thân có hướng cố gắng bằng cả tâm quyết để mạnh dạn phát biểu đóng góp ý kiến. Nhưng chưa tự tin, mạnh dạn tuyệt đối.

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân:

1. Hạn chế, khuyết điểm:

– Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm. Bản thân tiếp thu học tập chưa sâu.

– Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẫm quyền kết luận và đã chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm năm 2023, Bản thân chưa mạnh dạn, đến nay bản thân nhận thấy có khắc phục nhưng chưa cao.

Tham Khảo Thêm:

 

Đáp án tự luận An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai học sinh Cuộc thi An toàn giao thông cho học sinh THCS, THPT năm 2023 – 2023

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm:

– Về việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm học tập “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”còn hạn chế. Vì bản thân chưa nghiêng cứu sâu.

– Bản thân chưa mạnh dạn. Vì còn nhúc nhát chưa tự tin phát biểu đóng góp ý kiến.

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm:

– Phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong giải quyết công việc linh hoạt nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết trong đấu tranh tự phê và phê bình để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

– Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.

– Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác, nhiệm vụ chính trị được giao.

– Tập trung phối hợp với cán bộ chuyên môn các ngành, đoàn thể để giải quyết các công việc đạt hiệu quả cao.

– Trong công tác giảng dạy phấn đấu tốt hơn nữa để năm học 2023-2023 chất lượng học sinh đạt chuẩn đúng theo quy định.

IV. Tự nhận mức xếp loại chất lượng:

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2. Xếp loại đảng viên: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

V. Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

…………………………………………………

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: …………

VI. Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:……………. ………………………………………………………….

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ………………………………………………………….

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:………………………………………………..

ĐẢNG BỘ ………………………

CHI BỘ ………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………….., ngày …. tháng ….. năm 2023

Họ và tên: ………………. Ngày sinh: …………………

Chức vụ Đảng: ……………………………………………

Chức vụ chính quyền: ………………………………….

Chức vụ đoàn thể: ……………………………………….

Đơn vị công tác: …………………………………………..

Chi bộ: ………………………………………………………..

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc

– Về tư tưởng chính trị:

Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng.

Chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Có kết quả và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Luôn giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân.

Có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Có ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

– Về ý thức tổ chức kỷ luật:

Luôn chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị;

Thực hiện các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định;

Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú.

Luôn ý thức trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

– Về tác phong, lề lối làm việc:

Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ.

Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.

Tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

– Liên hệ các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân (27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Phụ lục 1).

⬜Có biểu hiện       ⬜Cần phòng ngừa ❎ Không có biểu hiện

Bao gồm những biểu hiện: ……………………………………………………

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện theo các nội dung của Mục 1

⬜Xuất sắc   ❎Tốt    ⬜Trung bình    ⬜Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Hoàn thành tốt công việc của bộ phận phụ trách. Kết quả hoạt động tốt

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện theo các nội dung của Mục 2

⬜Xuất sắc    ❎Tốt   ⬜Trung bình    ⬜Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

Cố gắng học tập kinh nghiệm và thực tế công tác của bản thân, đề xuất kịp thời, hoàn thành tốt công việc được giao.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện theo các nội dung của Mục 3

⬜Xuất sắc    ❎Tốt     ⬜Trung bình     ⬜Kém

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

4. Kết quả về lãnh đạo, quản lý, điều hành, trách nhiệm của cá nhân trong tham gia cùng tập thể lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị; quan hệ, phối hợp với cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý; thái độ công tâm, khách quan; việc quy tụ, đoàn kết nội bộ và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng

………………………………………………………………………………..

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện theo các nội dung của Mục 4

⬜Xuất sắc    ❎Tốt    ⬜Trung bình    ⬜Kém

5. Ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi. Việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp

………………………………………………………………………………..

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện theo các nội dung của Mục 5

⬜Xuất sắc ❎Tốt ⬜Trung bình ⬜Kém

* Đánh giá về cấp độ thực hiện theo các nội dung của Mục I

⬜Xuất sắc ❎Tốt ⬜Trung bình ⬜Kém

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo các nội dung nêu trên).

………………………………………………………………………………..

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

………………………………………………………………………………..

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

………………………………………………………………………………..

* Tự đánh giá về cấp độ thực hiện theo các nội dung của Mục III

⬜Xuất sắc ❎Tốt ⬜Trung bình ⬜Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

Không

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

Không

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

Nâng cao ý thức đấu tranh đẩy lùi tình trạng suy thoái đạo đức

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

⬜Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

❎Hoàn thành tốt nhiệm vụ

⬜Hoàn thành nhiệm vụ

⬜Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

⬜Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

❎Hoàn thành tốt nhiệm vụ

⬜Hoàn thành nhiệm vụ

Tham Khảo Thêm:

 

Thông tư 29/2024/TT-BYT Hướng dẫn đào tạo chuyên môn về y tế lao động

⬜Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

……………………………..

Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng công chức, viên chức: ……………

………………………………………………………………………………………

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: …………………………………..

…………………, ngày …. tháng …. năm 2023

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

…………………………….

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy: …………………………………………………….

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ………………………………………….

……………., ngày ………. tháng ….. năm 2023

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

BÍ THƯ

……………………………..

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: …………………………………..

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẢNG BỘ …………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ: ………………

Hà Nội, ngày …. tháng… năm…..

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM ………..

Họ và tên: Nguyễn Văn A    Ngày sinh: 01/08/1990

Chức vụ Đảng: Đảng viên (Trong trường hợp là người có chức vụ, ghi rõ chức vụ)

Đơn vị công tác: (Ví dụ: Trường Trung học phổ thông ABD)

Chi bộ: (Ví dụ: Trường Trung học phổ thông ABD)

I. Về tư tưởng chính trị:

– Có quan điểm chính trị kiên định, luôn trung thành với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành, tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ chương đường lối và các Nghị quyết của Đảng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

– Luôn có tinh thần tự giác cao trong việc học tập, công tác, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ, cũng như năng lực công tác.

II. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; tuyên truyền pháp luật, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

– Là Đảng viên, tôi luôn trung thực, hòa nhã với mọi người, thẳng thắn, có ý thức xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng;

– Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp, góp ý của nhân dân, có mối quan hệ gắn bó, thân thiết với nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân;

– Kiên quyết, tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái, chia rẽ, làm mất đoàn kết, không nể nang hoặc có ý tư thù đối với người góp ý, luôn có thái độ tôn trọng và lắng nghe ý kiến, góp ý của mọi người để điều chỉnh lời nói, việc làm của bản thân;

– Có lối sống trong sạch, gương mẫu, lành mạnh, không mê tín dị đoan; không rượu chè, cờ bạc, không có quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung thực, đúng số tài sản và thu nhập cá nhân hàng năm; không tham ô, không lãng phí, không có tiếp tay, bao che cho hành vi tham ô, lãng phí; không nhận hối lộ, đưa hối lộ, không chạy/chấp nhận chạy chức, chạy quyền.

III. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Có tinh thần trách nhiệm cao, đạt kết quả cao trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, cụ thể:

* Về công tác chuyên môn:……………………

* Về công tác Chi bộ:…………………………….. (nếu có thành tích cụ thể thì ghi rõ như: Được Huyện đoàn tặng bằng khen, được Tỉnh đoàn tặng bằng khen,…)

– Hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú; thực hiện tốt các công việc mà bên Chi bộ giao.

IV.. Về ý thức tổ chức kỷ luật:

– Thực hiện đúng các nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc tổ chức, hoạt động và sinh hoạt của Đảng, chấp hành đúng sự phân công, cũng như sự điều động của Chi bộ, đơn vị đang công tác;

– Luôn thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí theo quy định;

– Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đảng, đợt sinh hoạt chính trị theo quy định của địa phương, Điều lệ Đảng;

– Chấp hành đúng các nội quy, quy định của địa phương, đơn vị công tác, chi bộ Đảng;

– Có thái độ cầu thị trong việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

V. Kết quả phát huy những ưu điểm trước đó, khắc phục và sửa chữa các khuyết điểm, yếu kém:

– Luôn luôn giữ vững, kiên định lập trường trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị. Tuyệt đối chấp hành các quy định, quy chế về Đảng viên, tích cực trau dồi kiến thức, học tập và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về Đảng viên theo quy định;

– Xây dựng Đảng ủy, Chi bộ đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đơn vị, cơ quan, tổ chức trong sạch, vững mạnh và ngày càng tiến bộ;

– Thực hiện tốt tất cả các nguyên tắc mà Đảng ủy, Chi bộ đề ra;

– Giải quyết các công việc một cách hiệu quả, đã biết linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết công việc.

VI. Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân:

– Các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế, chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về các chủ trương, chính sách và các Nghị quyết, Quy định của Đảng; kiến thức pháp luật còn hạn chế;

– Chưa mạnh dạn đưa ra các đề xuất, tham mưu để có những giải pháp phù hợp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong hoạt động của Chi bộ, Đảng ủy cũng như trong công tác chuyên môn của bản thân;

– Chưa mạnh dạn, tự tin đưa ra các đóng góp ý kiến, các đề xuất mới trong sinh hoạt chi bộ vì còn thiếu tự tin, lo lắng và có sự nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình.

VII. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới:

– Trong thời gian tới sẽ cố gắng phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý phê bình và tự phê bình cho đồng nghiệp, mạnh dạn, tích cực tham gia đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong quá trình giải quyết công việc phải linh hoạt, chủ động nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết, cứng rắn trong đấu tranh hạn chế tối đa các hành vi tham ô, tham nhũng, sai trái của các đồng chí, đồng nghiệp từ đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh;

– Tự giác học tập, tích cực nghiên cứu cập nhật kiến thức, cập nhật các nội dung mới, văn bản pháp luật mới để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác, tạo cơ sở để tuyên truyền các kiến thức pháp luật, các chính sách của Đảng ủy và Nhà nước tới mọi công dân;

– Tự ý thức về việc rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, trung thực, mạnh dạn và nói thẳng, nói thật, chân thành;

– Thường xuyên, tích cực tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

VIII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

…………………………………………………

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: …………

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy:……………. ………………………………………………………….

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ………………………………………………………….

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:………………………………………………..

…………….

Tải File về để xem trọn bộ bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2023

Những Mẫu Bài Phát Biểu Họp Lớp Ngắn Gọn

Bạn đã từng tham gia một buổi họp lớp và nghe một người bạn phát biểu một bài phát biểu ấn tượng? Bài phát biểu họp lớp là một phần quan trọng của cuộc sống học đường. Nó đơn giản là một bài nói chuyện ngắn gọn được thực hiện trong một buổi họp lớp với mục đích truyền tải thông điệp đến các thành viên trong lớp.

Bài phát biểu họp lớp có mục đích chính là nói lên suy nghĩ và cảm xúc của một người đại diện cho toàn bộ lớp học. Điều này giúp các thành viên trong lớp hiểu nhau hơn và gắn kết với nhau hơn. Tầm quan trọng của bài phát biểu họp lớp không chỉ đơn giản là để truyền tải thông điệp mà còn để tạo ra một môi trường học tập và làm việc tích cực cho các thành viên trong lớp.

Một bài phát biểu họp lớp ngắn gọn cần phải súc tích và truyền tải được thông điệp chính trong thời gian ngắn nhất có thể. Điều này đòi hỏi người phát biểu phải chọn lọc những ý chính và chỉ trích những điểm quan trọng nhất.

Một bài phát biểu họp lớp ngắn gọn cần phải truyền tải được thông điệp rõ ràng đến các thành viên trong lớp. Người phát biểu cần phải sử dụng ngôn từ phù hợp và giải thích rõ ràng những ý tưởng của mình để đảm bảo sự hiểu rõ từ phía người nghe.

Một bài phát biểu họp lớp ngắn gọn nên thể hiện tính cá nhân của người phát biểu. Điều này giúp tạo sự gần gũi và gắn kết hơn giữa người phát biểu và các thành viên trong lớp. Tuy nhiên, người phát biểu cũng cần phải đảm bảo tính chuyên nghiệp và không được quá cá nhân hóa trong bài phát biểu của mình.

Việc sử dụng ngôn từ phù hợp là rất quan trọng trong việc viết bài phát biểu họp lớp. Bạn cần sử dụng ngôn từ đơn giản, dễ hiểu để mọi người trong lớp có thể hiểu rõ thông điệp của bạn. Hãy tránh sử dụng những từ ngữ quá khó hoặc từ lóng khi viết bài phát biểu.

Một bài phát biểu họp lớp ngắn gọn đặc biệt là khi bạn thể hiện tính cá nhân của mình sẽ giúp bài phát biểu của bạn trở nên độc đáo và thu hút hơn. Bạn có thể thể hiện tính cá nhân của mình bằng cách sử dụng những ví dụ hoặc câu chuyện cá nhân để giúp mọi người trong lớp hiểu rõ hơn về thông điệp của bạn.

Khi viết bài phát biểu họp lớp ngắn gọn, bạn cần phải thích nghi với tình huống của cuộc họp. Bạn cần phải xem xét và thích nghi với môi trường, tình huống và khán giả để có thể truyền tải thông điệp một cách hiệu quả và ấn tượng. Hãy luôn chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng để đối mặt với mọi tình huống có thể xảy ra trong buổi họp lớp.

Bài phát biểu họp lớp ngắn gọn là một bài nói chuyện ngắn được thực hiện trong một buổi họp lớp với mục đích truyền tải thông điệp đến các thành viên trong lớp.

Bài phát biểu họp lớp ngắn gọn giúp các thành viên trong lớp hiểu nhau hơn và gắn kết với nhau hơn. Nó tạo ra một môi trường học tập và làm việc tích cực cho các thành viên trong lớp.

Có nhiều mẫu bài phát biểu họp lớp ngắn gọn được sử dụng phổ biến như: Bài phát biểu chào mừng đầu năm học mới, bài phát biểu tổng kết học kỳ, bài phát biểu đề nghị thành lập câu lạc bộ, bài phát biểu giới thiệu chương trình hoạt động của lớp và bài phát biểu tạm biệt.

Khi viết bài phát biểu họp lớp ngắn gọn, bạn cần tập trung vào nội dung chính, sử dụng ngôn từ phù hợp, thể hiện tính cá nhân và thích nghi với tình huống.

Bạn có thể thể hiện tính cá nhân trong bài phát biểu họp lớp ngắn gọn bằng cách sử dụng câu nói của riêng mình, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đề xuất ý kiến của mình.

Bài phát biểu họp lớp ngắn gọn khác với bài phát biểu hội thảo, bởi vì nó được thực hiện trong một buổi họp lớp và dành riêng cho các thành viên trong lớp học. Trong khi đó, bài phát biểu hội thảo thường được thực hiện trong một sự kiện lớn hơn và có khán giả rộng hơn.

Bài phát biểu họp lớp ngắn gọn là một phần không thể thiếu của cuộc sống học đường. Nó giúp các thành viên trong lớp học hiểu nhau hơn và gắn kết với nhau hơn. Tuy nhiên, việc viết một bài phát biểu họp lớp ngắn gọn và đầy ấn tượng không phải là điều dễ dàng.

Để viết một bài phát biểu họp lớp ngắn gọn và thành công, bạn cần tập trung vào nội dung chính, sử dụng ngôn từ phù hợp, thể hiện tính cá nhân và thích nghi với tình huống. Hơn nữa, bạn cũng có thể tham khảo những mẫu bài phát biểu họp lớp ngắn gọn hay được sử dụng như bài phát biểu chào mừng đầu năm học mới, bài phát biểu tổng kết học kỳ, bài phát biểu đề nghị thành lập câu lạc bộ, bài phát biểu giới thiệu chương trình hoạt động của lớp và bài phát biểu tạm biệt.

Có hàng triệu khách hàng Tiềm Năng đang xem bài viết này

Bạn muốn có muốn đưa sản phẩm/dịch vụ thương hiệu của mình lên website của chúng tôi

Liên Hệ Ngay!

Nhiệm Vụ Của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

Đoàn TNCS là tổ chức do Đảng trực tiếp sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Vậy chức năng và nhiệm vụ chính của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là gì? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau đây để cùng tìm hiểu và phân tích các nhiệm vụ của Đoàn.

Bạn đang xem: Nhiệm vụ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

1. Nhiệm vụ của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

a. Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, thực hiện tốt vai trò nòng cốt, định hướng chính trị trong việc xây dựng tổ chức hoạt động của Hội LHTN, Hội sinh viên Việt Nam…nhằm đưa thanh niên vào trong tổ chức của Hội và Đoàn cùng phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nuớc Việt Nam độc lập dân chủ, giàu mạnh, công bằng, xã hội văn minh theo định hướng XHCN.

Việc tập hợp lực lượng thanh niên, đưa họ vào trong các tổ chức của Hội, của Đoàn là bước khởi đầu quan trọng tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần của Đoàn TNCS, tạo ra mối quan hệ chặt chẽ với quần chúng thanh niên nói riêng và với quần chúng nhân dân nói chung. V.I Lênin đã cho chúng ta rằng: “Đừng quên rằng sức mạnh của một tổ chức Cách mạng là ở số lượng những mối liên hệ của nó”.

b. Giáo dục lý tưởng XHCN cho đoàn viên, thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng. Mảng hoạt động giáo dục là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hoạt động của Đoàn – đối tượng giáo dục chủ yếu là đoàn viên, thanh niên – lực lượng to lớn, có vị trí vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, suy cho cùng là hình thành bộ mặt nhân cách con người trong xã hội mới phù hợp với đòi hỏi của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Nội dung công tác giáo dục rất phong phú, bao gồm:

Giáo dục chính trị tư tưởng.

Giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Giáo dục luật pháp, lối sống, nếp sống.

Giáo dục về khoa học kỹ thuật công nghệ, về DS – SK – MT.

Giáo dục về phát huy, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

Giáo dục truyền thống Cách mạng.

Tham gia công tác giáo dục thanh niên phải thông qua những phong trào, những hành động Cách mạng cụ thể. Đoàn không thể chỉ nói suông, giáo dục mang tính kinh viện, giáo điều mà phải tổ chức, đưa thanh niên vào các phong trào hành động cách mạng, qua các công việc và phong trào thiết thực đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của tuổi trẻ. Kết hợp chặt chẽ nguyên lý giáo dục: Học đi đôi với hành, lý luận gắng liền với thực tiễn.

c. Tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, coi nhiệm vụ xây dựng Đảng là một tất yếu trong xây dựng tổ chức Đoàn, ngược lại Đoàn TNCS phải là đội quân trung thành, kế tục sự nghiệp của Đảng, mang ngọn cờ, lý tưởng của Đảng đến đích cuối cùng, đưa NQ và đường lối của Đảng vào trong cuộc sống. Đoàn TNCS là nguồn cung cấp bổ sung cho Đảng lực lượng trẻ, có tri thức, đạo đức, sức khoẻ để gánh vác công việc tạo sinh lực mới cho Đảng. Quán triệt tinh thần công tác xây dựng, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, lấy xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đoàn thanh niên phải là lực lượng nồng cốt trong việc tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, tích cực hưởng ứng cuộc vận động, xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương VI lần 2.

2. Chức năng của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

– Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, bổ sung đảng viên, nguồn cán bộ cho Đảng, Nhà nước và các ngành. Đoàn luôn xác định nhiệm vụ của mình là tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận và là người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của Bác Hồ.

– Đoàn là trường học XHCN của thanh niên: Tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động giúp họ rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay.

– Đoàn là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi tuổi trẻ, phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh.

3. Vai trò của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng, đó là những đoàn viên cộng sản trẻ tuổi, nguồn bổ sung quan trọng, đảm bảo cho Đảng phát triển không ngừng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên, do đó Đảng trực tiếp giao cho Đoàn giáo dục, giúp đỡ từ những thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên, từ những đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên. Vì vậy, Đoàn là tổ chức quần chúng gần Đảng nhất – Đảng cho phép tổ chức Đoàn được thay mặt như một đảng viên chính thức khi giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp vào Đảng…Đoàn luôn tuyên truyền giáo dục, giới thiệu để thanh niên ngày càng hiểu sâu về bản chất của Đảng, đóng góp ý kiến cho Đảng, phê bình cán bộ, tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần nghị quyết TW VI (lần 2) và tích cực hưởng ứng, học tập, nghiên cứu, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chính vì thế vai trò và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong mọi thời đại đặc biệt trong thời đại mới là vô cùng lớn lao và quan trọng.

4. Quyền hạn của Đoàn thanh niên Hồ Chí Minh

– Được quyền ra quyết định thành lập, giải thể tổ chức Đoàn cấp trực thuộc.

– Chuẩn y kết quả bầu cử ban chấp hành, bí thư, phó bí thư, chỉ định bổ sung ban chấp hành đoàn cấp trực thuộc.

– Kết nạp đoàn viên mới; quản lý đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp; khen thưởng, kỷ luật đối với đoàn viên, tổ chức Đoàn; quản lý, sử dụng tài chính của đoàn theo Điều lệ Đoàn.

Quyền hạn của ban chấp hành đoàn:

– Ban chấp hành đoàn cơ sở ở trung đoàn và tương đương có quyền:

+ Chuẩn y kết nạp đoàn viên.

+ Công nhận ban chấp hành liên chi đoàn trực thuộc.

+ Quyết định biểu dương, cấp giấy khen của Đoàn, đề nghị cấp trên khen thưởng cán bộ, đoàn viên và tổ chức Đoàn.

+ Yêu cầu chi đoàn xét và quyết định xóa tên trong danh sách đoàn viên đối với những đoàn viên không tham gia sinh hoạt đoàn hoặc không đóng đoàn phí 3 tháng trong 1 năm mà không có lý do chính đáng.

+ Quyết định thi hành kỷ luật đến hình thức khai trừ đối với đoàn viên và cách chức ủy viên ban chấp hành liên chi đoàn; khiển trách, cảnh cáo đối với ủy viên ban chấp hành đoàn cơ sở. Các hình thức kỷ luật cao hơn do ban chấp hành đoàn cơ sở xét và đề nghị, cấp ủy đảng cơ sở chuẩn y.

+ Hướng dẫn, kiểm tra các chi đoàn làm công tác phát triển đoàn viên; xét duyệt và đề nghị lên đoàn cấp trên chuẩn y đề nghị của chi đoàn và kết nạp đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú với chi bộ.

+ Công nhận ban chấp hành chi đoàn, chỉ định bổ sung ủy viên ban chấp hành chi đoàn.

+ Biểu dương và đề nghị cấp trên khen thưởng cán bộ, đoàn viên, tổ chức Đoàn.

+ Quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách, cảnh cáo đoàn viên và khiển trách đối với ủy viên ban chấp hành chi đoàn.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Bài thu hoạch

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài Phát Biểu Giao Nhiệm Vụ Cho Đảng Viên Mới Lời Phát Biểu Giao Nhiệm Vụ Cho Đảng Viên trên website Fsey.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!