Xu Hướng 2/2024 # Mẫu Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai Thế Nào? # Top 3 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Mẫu Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai Thế Nào? được cập nhật mới nhất tháng 2 năm 2024 trên website Fsey.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai hiện nay được lập theo Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 97/2024/NĐ-CP.

Ai có thẩm quyền lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về đất đai?

Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai lập theo mẫu nào?

Sử dụng đất sai mục đích bị xử phạt bao nhiêu?

Thời hiệu xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai thế nào?

 

Ai có thẩm quyền lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về đất đai?

Tại khoản 2 Điều 40 Nghị định 91/2024/NĐ-CP quy định thẩm quyền lập biên bản gồm:

– Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong việc xử phạt vi phạm hành chính như sau:

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

Phạt cảnh cáo;

Phạt tiền đến 05 triệu đồng;

Tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung; giấy tờ giả đã sử dụng trong việc sử dụng đất;

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

Phạt cảnh cáo;

Phạt tiền đến 50 triệu đồng;

Tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung; giấy tờ giả đã sử dụng trong việc sử dụng đất;

Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai có thời hạn;

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

Phạt cảnh cáo;

Phạt tiền đến 500 triệu đồng;

Tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung; giấy tờ giả đã sử dụng trong việc sử dụng đất;

Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai có thời hạn;

– Công chức, viên chức được giao nhiệm vụ thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai và hoạt động dịch vụ về đất đai.

+ Công chức kiểm lâm được giao nghiệm vụ thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng rừng được lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi lấn, chiếm, sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất vào mục đích khác.

+ Công chức, viên chức Cảng vụ hàng không được giao nhiệm vụ thực hiện kiểm tra việc sử dụng đất cảng hàng không, sân bay dân dụng.Ai có thẩm quyền lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về đất đai?

Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai lập theo mẫu nào?

Hiện nay, Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được sử dụng theo Mẫu Biên bản số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 97/2024/NĐ-CP.

Số:…./BB-VPHC

 

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH*

Về……………………………………………………… (2)

Hôm nay, hồi…. giờ…. phút, ngày…./…./…….., tại(3)………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ …………………………………………………………………………………………………. (4)

Chúng tôi gồm:

1. Họ và tên: …………………………………………… Chức vụ: ………………………………..

Cơ quan: ………………………………………………………………………………………………….

2. Với sự chứng kiến của (5):

a) Họ và tên:…………………………………………… Nghề nghiệp: ………………………….

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………

b) Họ và tên:…………………………………………… Nghề nghiệp: ………………………….

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………

c) Họ và tên:…………………………………………… Chức vụ: ………………………………..

Cơ quan:… ……………………………………………………………………………………………….

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với  có tên sau đây:

: ……………………………………… Giới tính: ……………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…./…./…….. ……………. Quốc tịch: ………………………………

Nghề nghiệp:… …………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………….

nơi cấp:… ………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động:

……………………………………………………………………………………………………………

Ngày cấp:…./…./ ……………………………………… ; nơi cấp:…………………………………

Người đại diện theo pháp luật(6):……………….. Giới tính: ……………………………….

Chức danh(7): ……………………………………………………………………………………………

2. Đã có các hành vi vi phạm hành chính(8): …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

3. Quy định tại(9)……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

4. Cá nhân/tổ chức bị thiệt hại(10):……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

5. Ý kiến trình bày của cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm:…………………

6. Ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có):………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

7. Ý kiến trình bày của cá nhân/tổ chức bị thiệt hại (nếu có):…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

8. Chúng tôi đã yêu cầu cá nhân/tổ chức vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

9. Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính được áp dụng, gồm (11):……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

10. Tang vật vi phạm hành chính bị tạm giữ, gồm:

STT

Tên tang vật vi phạm hành chính

Đơn vị tính

Số lượng

Chủng loại

Tình trạng

Ghi chú

11. Giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ, gồm:

STT

Tên giấy phép, chứng chỉ hành nghề

Số lượng

Tình trạng

Ghi chú

Ngoài những tang vật vi phạm hành chính và các giấy tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

(13) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. là cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm có quyền gửi  đến ông (bà) (14)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. để thực hiện quyền giải trình.

Lý do ông (bà)(13) ………………………………………….. cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản(15):…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 (1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản.

(2) Ghi tên lĩnh vực quản lý nhà nước theo tên của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ thể.

(3) Ghi địa điểm lập biên bản là nơi xảy ra vi phạm hoặc trụ sở cơ quan làm việc của người có thẩm quyền lập biên bản.

(4) Ghi đầy đủ các căn cứ của việc lập biên bản như: Kết luận thanh tra; biên bản làm việc; kết quả ghi nhận của phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính quy định tại Điều 64 Luật xử lý vi phạm hành chính;….

(5) Trường hợp cá nhân vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm không có mặt hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không ký vào biên bản, thì người có thẩm quyền lập biên bản phải mời 02 người chứng kiến hoặc mời đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi xảy ra vi phạm để chứng kiến.

(7) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(8) Ghi tóm tắt mô tả hành vi vi phạm (ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm,…), đối với vi phạm trên các vùng biển cần ghi rõ tên tàu, công suất máy chính, tổng dung tích/trọng tải toàn phần, tọa độ, hành trình.

(9) Ghi điểm, khoản, điều của nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ thể.

(10) Ghi họ và tên của người bị thiệt hại. Trường hợp tổ chức bị thiệt hại, thì ghi họ và tên, chức vụ người đại diện tổ chức bị thiệt hại và tên của tổ chức bị thiệt hại.

(11) Ghi cụ thể tên các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính đã được áp dụng.

(13) Ghi họ và tên của cá nhân vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm. Nếu cá nhân vi phạm là người chưa thành niên, gửi cho cha/mẹ hoặc người giám hộ của người đó 01 bản.

(14) Họ và tên, chức vụ của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

(15) Ghi rõ lý do theo từng trường hợp cụ thể: Cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm không có mặt hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan khác…

Sử dụng đất sai mục đích bị xử phạt bao nhiêu?

Do đó, việc gia đình bạn sử dụng đất trồng lúa để trồng cây lâu năm khi chưa được phép là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo khoản 1 Điều 9 Nghị định 91/2024/NĐ-CP, hình thức và mức xử phạt đối với hành vi vi phạm này như sau:

– Phạt tiền từ 02 triệu đồng – 05 triệu đồng: Diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,5 héc ta;

– Phạt tiền từ 05 triệu đồng – 10 triệu đồng: Diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

– Phạt tiền từ 10 triệu đồng – 20 triệu đồng: Diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta;

– Phạt tiền từ 20 triệu đồng – 50 triệu đồng: Diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.

 Như vậy, tùy thuộc vào diện tích đất chuyển mục đích trái phép mà mức xử phạt được quy định khác nhau.

Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính:

– Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định xử phạt nếu phạt tiền đến 50 triệu đồng (điểm b khoản 2 Điều 38 Nghị định 91).

Thời hiệu xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai thế nào?

Căn cứ theo Điều 4 Nghị định 91/2024/NĐ-CP, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là 02 năm.

Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính như sau:

– Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc: Thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm;

– Đối với hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện: Thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm;

Ngoài ra, các hành vi vi phạm hành chính về đất đai quy định tại Nghị định này mà không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này được xác định là hành vi vi phạm đang được thực hiện.

Trong thời hạn 02 năm, nếu tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt của cơ quan, người có thẩm quyền thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.

Hãy Làm Người Giỏi Nhất Trong Lĩnh Vực Của Bạn

Ý niệm về một thiên tài kỳ diệu bẩm sinh đã thông minh hơn và có tài hơn tất cả chúng ta có sức mê hoặc chết người với những người tò mò. Robert Greene, tác giả của cuốn sách nổi tiếng The 48 Laws of Power (nhà xuất bản Penguin ấn hành năm 2000) có thể sẽ không đồng ý với điều này. Theo ông, sự mê hoặc của chúng ta đối với những người phi thường không có thật. Điều này hoàn toàn không có thật. Ông cho rằng tài năng xuất chúng đều do làm việc chăm chỉ mà có được.

Greene đã nghiên cứu cuộc sống của những người thành công vượt trội để viết cuốn sách mới nhất có tên là Mastery (do nhà xuất bản Viking/Penguin phát hành năm 2012). Ông cho rằng không có cái gọi là bẩm sinh đã thành công vượt trội. Những chính trị gia, doanh nhân, nhà khoa học, vận động viên và nghệ sỹ thành công vượt trội trong lĩnh vực của họ đã đạt được cái mà ông gọi là “cảm nhận trực quan cấp cao” đối với sự đặc biệt của họ, đều có sự tập trung cao độ và đạo đức nghề nghiệp.

Trong cuốn sách Mastery, Greene nghiên cứu những trẻ em luôn xuất hiện trên các poster văn hóa do tố chất thiên tài bẩm sinh: Mozart và Einstein. Ví dụ, vào lúc 9 tuổi, Mozart đã dành từ 10.000-20.000 giờ lao động, tương đương với sức làm việc của thanh niên độ tuổi 20. Einstein có được thành công cũng nhờ sự kiên trì bền bỉ.

2. Bỏ qua trường lớp. Hãy học bằng cách bắt tay vào làm .

Theo Geene, học cách lãnh đạo tại trường là điều vô nghĩa. “Là một doanh nhân cũng giống như tạo dựng một cái gì đó, giống như trò chơi Legos. Và cách tốt nhất để trở thành một doanh nhân là cố gắng xây dựng doanh nghiệp”.

Theo ghi nhận của Greene thì công ty xe hơi đầu tiên của Henry Ford đã thất bại và theo ông thì “Tâm lý bạn muốn thất bại vì đó là cách bạn học. Nếu bạn không định mở công ty riêng thì ít nhất hãy làm việc cho một công ty càng nhỏ càng tốt để học được càng nhiều kỹ năng càng tốt. Hãy tránh làm cho các công ty hoặc các tập đoàn lớn. Là một doanh nhân bạn sẽ tuyển những người có bằng MBA. Những người đó sẽ mang theo kiến thức đã được sàng lọc của họ vào môi trường làm việc”.

3. Đừng chú trọng kiếm ra tiền ở độ tuổi 20.

Greene khuyên bạn: “Hãy điều chỉnh ý tưởng kiếm được triệu đô đầu tiên của bạn. Đây là lúc bạn học. Bạn ở đây là để thu nhận được càng nhiều càng tốt kinh nghiệm xây dựng một doanh nghiệp và bạn muốn xây dựng nhiều doanh nghiệp”. Trong năm đến mười năm đầu tiên sau khi rời trường đại học, hãy tích lũy kinh nghiệm hơn là tiền bạc. Bạn sẽ học nhiều hơn là kiếm được tiền trong những năm đó.

4. Khi bạn đã có chút kinh nghiệm, hãy chọn một người cố vấn. 

Theo Greene, khi chọn một người cố vấn, hãy tìm kiếm người đã từng làm công việc mà bạn nghĩ trong 5 tới 10 năm tới mình sẽ làm. Nếu bạn muốn một bậc thầy trở thành người cố vấn cho mình thì hãy đợi tới lúc bạn đã tích lũy được một khối lượng công việc kha khá.

Greene cho rằng mối quan hệ giữa người cố vấn và chủ doanh nghiệp cũng giống như mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Một cố vấn tốt phải nhiều tuổi hơn bạn và phải ở vào giai đoạn muốn cho đi trong sự nghiệp. Tính cách cũng là một yếu tố quan trọng. Greene cho rằng: “Bạn muốn ai đó phù hợp với mình về mặt tinh thần. Nếu bạn thuộc tuýp người nổi loạn, chắc chắn bạn sẽ không muốn một người bảo thủ đến ngột ngạt”.

5. Hãy linh hoạt và sáng tạo.

Để phục vụ cho cuốn sách, Greene đã phỏng vấn Paul Graham, một doanh nhân kiêm chuyên gia lập trình máy tính, đã thành lập Viaweb, một công ty Yahoo mua lại năm 1998 và trở thành Yahoo Store và là một đối tác của Y Combinator, một công ty chuyên tăng tốc cho các công ty mới mở. Trong cuộc phỏng vấn có tính cạnh tranh cao với Y Combinator, Graham “có thể kết luận sau một phút liệu anh này có thể trở thành một Zuckerberg thứ hai hoặc chỉ là một anh chàng vô dụng, vì vì họ đều có suy nghĩ rộng mở , họ linh hoạt và yêu thích, họ phấn khích, họ có sở thích giống như trẻ em”. Khi xây dựng một công ty, bạn sẽ không tránh khỏi những thách thức bất ngờ và quan trọng là bạn phải có khả năng điều chỉnh lộ trình của mình để đương đầu những điều bất ngờ đó.

(Dịch từ Entrepreneur)

Bản Đồ Hành Chính Đất Nước Iraq (Iraq Map) Phóng To Năm 2023

INVERT cập nhật mới nhất năm 2023 về bản đồ hành chính đất nước Iraq chi tiết như giao thông, du lịch, hành chính, vị trí địa lý, rất hi vọng bạn đọc có thể tra cứu những thông tin hữu ích về bản đồ Iraq khổ lớn phóng to chi tiết nhất.

1. Giới thiệu đất nước Iraq

Vị trí địa lý: Nằm ở Trung Đông, giáp Thổ Nhĩ Kỳ, I-ran, vịnh Péc-xích, Cô-oét, A-rập Xê-út, Gioóc-đa-ni, Xy-ri. Tọa độ: 33000 vĩ bắc, 44000 kinh đông.

Diện tích: 437.072 km2.

Khí hậu: Chủ yếu là sa mạc, mùa đông lạnh, mùa hè khô, nóng. Các vùng núi phía bắc dọc biên giới với I-ran và Thổ Nhĩ Kỳ mùa đông có tuyết. Nhiệt độ trung bình tháng 1: 70C, tháng 7: 330C. Lượng mưa trung bình: 60-1500 mm.

Địa hình: Chủ yếu là đồng bằng rộng; các đầm lầy ngập nước dọc biên giới phía nam; các dãy núi nằm trên biên giới với I-ran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tài nguyên thiên nhiên: Dầu mỏ, khí tự nhiên, phốt phát.

Dân số: khoảng 33.417.500 người (2013)

Các dân tộc: Người A-rập (75 – 80%); người Cuốc (15 – 20%); người Thổ Nhĩ Kỳ và các dân tộc khác (5%).

Ngôn ngữ chính: Tiếng A-rập và tiếng Cuốc; tiếng Anh, Ác-mê-ni và Ác-sy-ri cũng được sử dụng.

Lịch sử: Là một trong những quốc gia xuất hiện sớm nhất trên thế giới. Với nền văn minh lưỡng hà và nhà nước Ba-bi-lon cách nay trên 4000 năm (2500 đến 1900 năm trước công nguyên). Từ thế kỷ XVI đến cuối Chiến tranh thế giới thứ nhất, I-rắc bị đế chế Ốt-tô-man thống trị. Sau đó, I-rắc bị Anh thống trị. Theo hiệp ước giữa Anh và I-rắc năm 1930, I-rắc trở thành một nước độc lập, nhưng trên thực tế vẫn phụ thuộc vào Anh. Ngày 14/7/1958, một nhóm sĩ quan cao cấp cùng quân đội nổi dậy lật đổ chế độ quân chủ của vua Pa-rúc, tuyên bố thành lập nước Cộng hòa I-rắc. Cuộc chiến tranh I-ran – I-rắc (từ tháng 9-1980 đến tháng 8-1988) và hai cuộc chiến tranh vùng Vịnh (cuối 1990 - đầu 1991 và năm 2003) đã để lại cho I-rắc nhiều hậu quả nghiêm trọng. Hiện I-rắc có một nền chính trị chưa ổn định.

Tôn giáo: Đạo Hồi dòng Shi’a (60 – 65%), đạo Hồi dòng Sun-ni (32 – 37%); Đạo Thiên chúa và các tôn giáo khác (3%).

Kinh tế: Khu vực chủ đạo của kinh tế I-rắc là dầu mỏ, chiếm 95%, là nguồn thu ngoại tệ chủ yếu của nước này. Trước chiến tranh, sản xuất dầu thô của I-rắc đứng thứ 6 thế giới, thứ 2 trong OPEC với trữ lượng dầu khoảng 112 tỷ thùng. Trong những năm 1980, cuộc chiến tranh giữa Iran và I-rắc kéo dài 8 năm đã tiêu tốn của I-rắc khoảng 100 tỷ USD, buộc chính phủ nước này phải thực hiện chính sách khắc khổ và vay nợ nước ngoài. Khi I-rắc đưa quân vào Cô-oét, cuộc chiến tranh vùng Vịnh diễn ra đã khiến cho nước này lâm vào tình trạng hết sức khó khăn, bị cấm vận kinh tế. Cuộc chiến tranh do Mỹ phát động năm 2003 càng làm I-rắc khủng hoảng toàn diện, mãi đến nay vẫn chưa có một giải pháp hữu hiệu nào thúc đẩy phát triển nền kinh tế.

Sản phẩm công nghiệp: dầu mỏ, hóa chất, hàng dệt, vật liệu xây dựng, thực phẩm.

Sản phẩm nông nghiệp: Lúa mì, lúa mạch, gạo, rau quả, chà là, bông, gia súc, cừu.

Giáo dục: Cấp tiểu học là bắt buộc để xóa nạn mù chữ nhưng nhiều trẻ em nông thôn không đủ điều kiện đi học. Chỉ có khoảng 60% trẻ em 15 tuổi là biết chữ. Irắc có 7 trường đại học, khoảng 30 viện nghiên cứu kỹ thuật.

Thủ đô: Bát-đa (Baghdad)

Các thành phố lớn: Basrah, As Sulaymaniyah, Irbill, Mosul …

Đơn vị tiền tệ: dina I-rắc (ID); 1 ID = 1000 fils

Quốc khánh: 17-7 (1968)

Danh lam thắng cảnh: Thủ đô Bát-đa, di tích Nineve, di tích “Tháp Baben” ở Numrud, v.v..

Quan hệ quốc tế: Tham gia các tổ chức quốc tế: FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, IFAD, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, ITU, OPEC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, v.v..

Quan hệ ngoại giao với Việt Nam

Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao: 10/7/1968

2. Bản đồ hành chính nước Iraq khổ lớn năm 2023

PHÓNG TO

PHÓNG TO

PHÓNG TO

PHÓNG TO

PHÓNG TO

PHÓNG TO

PHÓNG TO

PHÓNG TO

PHÓNG TO

PHÓNG TO

PHÓNG TO

PHÓNG TO

PHÓNG TO

3. Bản đồ Google Maps của nước Iraq

Hành Vi Kỳ Thị, Phân Biệt Đối Xử Với Trẻ Em Có Vi Phạm Pháp Luật Không?

Tại Điều 6 Luật Trẻ em 2024 có quy định các trường hợp bị nghiêm cấm, cụ thể như sau:

– Tước đoạt quyền sống của trẻ em.

– Bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

– Xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em.

– Tổ chức, hỗ trợ, xúi giục, ép buộc trẻ em tảo hôn.

– Sử dụng, rủ rê, xúi giục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc trẻ em thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

– Cản trở trẻ em thực hiện quyền và bổn phận của mình.

– Không cung cấp hoặc che giấu, ngăn cản việc cung cấp thông tin về trẻ em bị xâm hại hoặc trẻ em có nguy cơ bị bóc lột, bị bạo lực cho gia đình, cơ sở giáo dục, cơ quan, cá nhân có thẩm quyền.

– Kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em vì đặc điểm cá nhân, hoàn cảnh gia đình, giới tính, dân tộc, quốc tịch, tín ngưỡng, tôn giáo của trẻ em.

– Bán cho trẻ em hoặc cho trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không bảo đảm an toàn, có hại cho trẻ em.

– Cung cấp dịch vụ Internet và các dịch vụ khác; sản xuất, sao chép, lưu hành, vận hành, phát tán, sở hữu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh xuất bản phẩm, đồ chơi, trò chơi và những sản phẩm khác phục vụ đối tượng trẻ em nhưng có nội dung ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em.

– Công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên và của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em.

– Lợi dụng việc nhận chăm sóc thay thế trẻ em để xâm hại trẻ em; lợi dụng chế độ, chính sách của Nhà nước và sự hỗ trợ, giúp đỡ của tổ chức, cá nhân dành cho trẻ em để trục lợi.

– Đặt cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa gây ô nhiễm môi trường, độc hại, có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ gần cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở giáo dục, y tế, văn hoá, Điểm vui chơi, giải trí của trẻ em hoặc đặt cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, Điểm vui chơi, giải trí của trẻ em gần cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa gây ô nhiễm môi trường, độc hại, có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ.

– Lấn chiếm, sử dụng cơ sở hạ tầng dành cho việc học tập, vui chơi, giải trí và hoạt động dịch vụ bảo vệ trẻ em sai mục đích hoặc trái quy định của pháp luật.

– Từ chối, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời việc hỗ trợ, can thiệp, điều trị trẻ em có nguy cơ hoặc đang trong tình trạng nguy hiểm, bị tổn hại thân thể, danh dự, nhân phẩm.

Theo quy định trên, ta thấy hành vi của cô giáo đối với trẻ là hành vi kỳ thị với những đặc điểm riêng, khiếm khuyết về ngoại hình của bé. Do vậy, hành vi của cô giáo là hành vi vi phạm pháp luật.

Căn cứ tại Điều 16 Luật Trẻ em 2024 quy định về quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu như sau:

“1. Trẻ em có quyền được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân.

2. Trẻ em được bình đẳng về cơ hội học tập và giáo dục; được phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo, phát minh.”

Tại Điều 39 Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT có quy định về quyền của trẻ em là học sinh như sau:

– Được bình đẳng trong việc hưởng thụ giáo dục toàn diện, được bảo đảm những điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập ở lớp và tự học ở nhà, được cung cấp thông tin về việc học tập của mình, được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hoá, thể thao của nhà trường theo quy định.

– Được tôn trọng và bảo vệ, được đối xử bình đẳng, dân chủ, được quyền khiếu nại với nhà trường và các cấp quản lý giáo dục về những quyết định đối với bản thân mình; được quyền học chuyển trường khi có lý do chính đáng theo quy định hiện hành; được học trước tuổi, học vượt lớp, học ở tuổi cao hơn tuổi quy định theo Điều 37 của Điều lệ này.

– Được tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu về các môn học, thể thao, nghệ thuật do nhà trường tổ chức nếu có đủ điều kiện; được giáo dục kỹ năng sống.

– Được nhận học bổng hoặc trợ cấp khác theo quy định đối với những học sinh được hưởng chính sách xã hội, những học sinh có khó khăn về đời sống và những học sinh có năng lực đặc biệt.

– Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Items Là Gì ? Ý Nghĩa Của Item Trong Thời Trang Và Các Lĩnh Vực Khác

Item là một thuật ngữ chung có thể được sử dụng để chỉ một món đồ trong đơn hàng, một khoản thông tin trong số liệu,một bài viết trong tờ báo hoặc một tiết mục tin tức. Tùy vàongữ cảnh sử dụng mà định nghĩa item la gi sẽ khác nhau.

Ngoài ra, itemcòn được sử dụng như một trạng từ trong một số trường hợp, cónghĩa là cũng thế hoặc tương tự. Được sử dụng để giới thiệu trong bài viếtnghiên cứu, trong một bảng liệt kê hoặc một danh sách.

Bạn đang xem: Items là gì

Item trong thời trang là gì?

Trong ngành thời trang hoặc các bài viết về thờitrang, hẳn bạn sẽ thấy từ item được dùng khá nhiều. Vậy item thờitrang/ item quần áo là gì? Đây làtừ dùng để chỉ những món đồ như phụ kiện trang sức, quần, áo, giàydép, túi xách, ví, v.v.

Đối với những tín đồ thời trang, item là từ quá quen thuộc và thường dùng để chỉ những món đồ bắt buộc phải có hoặc những món đồ không thể thiếu.

Ví dụ đối với phái nữ, những item như nước hoa, túixách, ví, giày cao gót, son môi là những món đồ cực kì quan trọng.Trong khi đối với cánh mày râu, những item 5theway như giày thể thao,áo thun, mắt kính, nước hoa là những món đồ sử dụng hàng ngày.

Phân biệt các kháiniệm về item Open item là gì?

Open item là nhữngmục trong bản ghi được tìm thấy trong sổ cái kế toán theo dõi một loại hoạtđộng tài chính cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Các mục này cóthể là chi phí hoặc hóa đơn từ nhà cung cấp chưa được thanh toán.

Item trong tin tức, báo chí

Trong ngành báo chí, người ta hay sử dụng cụm từitems of news. Vậy items of news là gì?Đây là một mục trong phần tin tức hoặc trên các trang blog, Facebook page.Các mục tin tức sẽ tạo thành một danh sách các câu chuyện tin tức mới nhấtcho người đọc.

Item trong game là gì?

Items trong gamelà các vật phẩm có thể được dùng đểtrang bị, được sử dụng để phục hồi,cải thiện chỉ số hoặc giúp giải cáccâu đố trong thế giới game.

Chẳng hạn như khi chơi game diablo, bạn sẽ thường thấynhững cụm từ item và rare item. Để định nghĩa chính xác rare itemdiablo 2 la gi, thì đây là những vật phẩm hiếm có chất lượng và độ hiếm caohơn.

Add on item là gì?

Add on item là các mặthàng bổ sung có giá thấp chỉ cóthể mua được khi bạn đã đặt mua một số sản phẩm có giá trị lớn. Vídụ: khi bạn mua một bộ đồ công sở tại một cửa hàng, nhân viên cóthể tư vấn và gợi ý bạn mua thêm một chiếc ví/ túi xách/ cà vạtvới mức giá thấp hơn so với giá gốc. Những sản phẩm được gợi ývới mức giá thấp hơn được gọi là add on item.

Hoặc khi bạn đi siêu thị, bạn sẽ thường thấy cónhững chương trình khuyến mãi như mua trên hóa đơn 500,000 VND, bạn sẽđược mua một số sản phẩm với giá ưu đãi. Những mặt hàng ưu đãi nàycũng được xem là add on item.

Line item là gì?

Trong các báo cáo tài chính, người ta thường sửdụng line item để đại diện cho một đơn vị thông tin trongtài liệu, bản ghi, được hiển thị trên một dòng riêng biệt. Các mục item thườngđề cập đến một yếu tố ngân sách được xác định riêng biệt.

Item number và itemdescription

Item description làgì? Có nghĩa là phần thông tinmô tả mặt hàng, đây là một trong những phần quan trọng nhất của danh sáchhoặc sản phẩm – nó giúp người mua quyết định có nên mua một mặt hàng hay không.

Item number là gì?Đây là con số nhất định trên mộtmặt hàng/ lô hàng để giúp dễ dàng phân biệt. Hai lô hàng/ mặthàng sẽ không bao giờ có cùng số item number. Ví dụ khi bạn vậnchuyển hàng đến một công ty giao hàng, bạn sẽ được nhận một số itemnumber, khi đó bạn có thể nhập con số này vào mục tìm kiếm đơn hàng để xemđơn vận chuyển đang ở đâu và đã đến khách hàng chưa.

Item trong thống kê

Item là một trong những thuật ngữ sử dụng phổ biếntrong thống kê và phần mềm chạy dữ liệu, để chỉ những dữ liệu vàbiến số.

Vậy cronbach’s alphaif item deleted là gì? Đây là hệ sốCronbach’s alpha khi đã xóa biến. Cronbach ‘alpha là thước đo phổ biến nhấtvề tính nhất quán và độ tin cậy của dữ liệu khảo sát. Nó được sử dụng phổbiến nhất khi bạn có nhiều câu hỏi thang đo trong bản khảo sát và bạn muốn xácđịnh xem thang đo có đáng tin cậy hay không.

Scale mean if itemdeleted là gì? Đây là cột điểm trung bình của thang đo nếu một biến sốbị loại khỏi thang đo.

Action item là gì?

Action item là mộtnhiệm vụ riêng biệt phải được hoàn thành, thường là bởi một cá nhân hoặc mộtnhóm hoặc nhóm nhỏ. Action item thường được sử dụng trong các cuộc họpvà được dùng để ghi chép lại bởi thư ký hoặc trợ lý thông qua excel.

Action item thường bao gồm tất cả các chi tiết quan trọngchẳng hạn như thời gian hoàn thành nhiệm vụ, bên chịu trách nhiệm (nếu đượcchỉ định cho một nhóm) và dự kiến những khả năng có thể sẽ phát sinh.

Biên Bản Điều Tra Tai Nạn Lao Động Mới Nhất (3 Mẫu) Biên Bản Tai Nạn Lao Động

……, ngày …. tháng ….. năm ……

BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG

………….. (Nhẹ hoặc nặng) …………

1. Cơ sở để xảy ra tai nạn lao động:

– Tên cơ sở: …………………………………………………………

– Địa chỉ: ……………………………………………………………

thuộc tỉnh/thành phố: ……………………………………………

– Số điện thoại, Fax, E-mail: …………………………………..

– Lĩnh vực hoạt động kinh tế của cơ sở: …….………………

– Tổng số lao động (quy mô sản xuất của cơ sở): ……….

– Loại hình cơ sở: ………….……………………………………

– Tên, địa chỉ của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (nếu có): ……

2. Thành phần đoàn Điều tra (họ tên, đơn vị công tác, chức vụ của từng người):

…………………………………………………………………………..

3. Tham dự Điều tra (họ tên, đơn vị công tác, chức vụ của từng người):

…………………………………………………………………………..

4. Sơ lược lý lịch những người bị nạn:

– Họ tên: …………..; Giới tính: …………. Nam/Nữ;

– Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………….…….

Tham Khảo Thêm:

 

Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót Mẫu 04/SS-HĐĐT theo Nghị định 123/2024/NĐ-CP

– Quê quán: …………………………………………………..……

– Nơi thường trú: …………………………………………………

– Hoàn cảnh gia đình (bố, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con): ………..

– Nơi làm việc (tên tổ/phân xưởng hoặc tên, địa chỉ cơ sở): ………..

– Nghề nghiệp: ……………………………………

– Thời gian làm việc cho người sử dụng lao động: ……….(năm)

– Tuổi nghề: …………………(năm); Bậc thợ (nếu có): …………

– Loại lao động:

Có hợp đồng lao động: ……….……. / Không có hợp đồng.

– Đã được huấn luyện về ATVSLĐ: ……………….. có/ không.

5. Thông tin về vụ tai nạn:

– Ngày, giờ xảy ra tai nạn: Vào hồi … giờ … phút, ngày … tháng … năm …;

– Nơi xảy ra tai nạn: …………………………

– Thời gian bắt đầu làm việc: …………………..

– Số giờ đã làm việc cho đến khi tai nạn xảy ra:… giờ … phút.

6. Diễn biến của vụ tai nạn: ……………………..

7. Nguyên nhân gây ra tai nạn: (trong đó phải xác định rõ tai nạn lao động xảy ra do một trong các nguyên nhân sau: lỗi của người sử dụng lao động; lỗi của người lao động; lỗi của cả người sử dụng lao động và người lao động; nguyên nhân khác không do lỗi của người sử dụng lao động và người lao động).

8. Kết luận về vụ tai nạn: (phải xác định rõ vụ tai nạn đó là một trong các trường hợp sau: tai nạn lao động; tai nạn được hưởng trợ cấp theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật an toàn, vệ sinh lao động; không phải là tai nạn lao động).

9. Kết luận về những người có lỗi, đề nghị hình thức xử lý: ………

10. Biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động tương tự hoặc tái diễn:

– Nội dung công việc: ……………………

– Người có trách nhiệm thi hành: …………

– Thời gian hoàn thành: ……………………

11. Tình trạng thương tích:

– Vị trí vết thương: ………………………………..

– Mức độ tổn thương: …………………………

12. Nơi Điều trị và biện pháp xử lý ban đầu: …………..

13. Thiệt hại do tai nạn lao động và chi phí đã thực hiện:

– Chi phí do người sử dụng lao động trả (nếu có):

Tổng số: …………………đồng, trong đó:

+ Chi phí y tế: …………………..đồng;

+ Trả lương trong thời gian Điều trị: …………………đồng;

+ Bồi thường hoặc trợ cấp: …………………..đồng;

– Thiệt hại tài sản/thiết bị: ………………….đồng.

TÊN CƠ SỞ………………………..

SỐ……………………………………..

…………., ngày…… tháng ….. năm ….

BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG

Tham Khảo Thêm:

 

Đoạn văn tiếng Anh kể về chuyến đi Nha Trang (4 Mẫu) Kể về chuyến đi Nha Trang bằng tiếng Anh ngắn

—– (Nhẹ hoặc nặng) —-

1/ Cơ sở và người sử dụng lao động:

– Tên, địa chỉ cơ sở xảy ra tai nạn lao động:

………………………………………………………………………………….

– Số điện thoại, Fax, Email:………………………………………….

– Tên, địa chỉ người sử dụng lao động:…………………………..

………………………………………………………………………………….

– Lĩnh vực hoạt động kinh tế của cơ sở:………………………….

– Tổng số lao động (quy mô sản xuất của cơ sở):…………..

– Loại hình cơ sở:………………………………………………………….

– Tên, địa chỉ của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (nếu có):…..

…………………………………………………………………………………….

2/ Địa phương:……………………………………………………………..

3/ Thành phần đoàn điều tra (họ tên, chức vụ của từng người):

………………………………………………………………………………………

4/ Những người tham dự điều tra (họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của từng người):…….

5/ Sơ lược lý lịch những người bị nạn:

– Họ tên:…………………………………………………………………………

– Giới tính:…………….. Nam/Nữ:…………………. Năm sinh:……….

– Nghề nghiệp:………………………………………………………………..

– Thời gian làm việc cho người sử dụng lao động:…….năm……..

– Tuổi nghề:…. năm….. mức lương:….. đồng; bậc thợ (nếu có):……

– Loại lao động:………………………………………………………………………

– Có hợp đồng lao động:……… không có hợp đồng lao động:……….

– Nơi làm việc:……………………………………………………………………….

– Nơi thường trú:……………………………………………………………………

– Quê quán:………………………………………………………………………….

– Hoàn cảnh gia đình (bố, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con):………………

– Huấn luyện ATVSLĐ (có hay không):…………………………………….

6/ Thông tin về vụ tai nạn:……………………………………………………

– Ngày, giờ xảy ra tai nạn: ngày……./……/………, ….. giờ…… phút

– Giờ bắt đầu làm việc:………………………………………………………….

– Số giờ đã làm việc cho đến khi tai nạn xảy ra:……………………….

– Nơi xảy ra tai nạn lao động:………………………………………………..

7/ Tình trạng thương tích:…………………………………………………

– Vị trí vết thương:………………………………………………………………

8/ Nơi điều trị và biện pháp xử lý ban đầu:………………………..

9/ Diễn biến của vụ tai nạn lao động:………………………………….

…………………………………………………………………………………………

10/ Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động:…………………………..

11/ Biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động tương tự hoặc tái diễn:……

– Nội dung công việc:…………………………………………………………..

– Người có trách nhiệm thi hành:…………………………………………..

– Thời gian hoàn thành:……………………………………………………….

12/ Kết luận về những người có lỗi, đề nghị hình thức xử lý:

…………………………………………………………………………………………

13/ Thiệt hại do tai nạn lao động và chi phí đã thực hiện:

– Chi phí do người sử dụng lao động trả: Tổng số………… đồng,

Trong đó:

+ Chi phí y tế:……………………………………………… đồng;

Tham Khảo Thêm:

 

Bài phát biểu chỉ đạo đại hội phụ nữ xã (5 mẫu) Mẫu phát biểu chỉ đạo đại hội phụ nữ xã hay nhất

+ Trả lương trong thời gian điều trị:………………… đồng;

Advertisement

+ Bồi thường hoặc trợ cấp:…………………………….. đồng;

– Thiệt hại tài sản:……………………………………………….. đồng.

Theo khoản 1 Điều 11 Nghị định 39/2024/NĐ-CP, khi biết tin xảy ra tai nạn lao động nhẹ hoặc làm bị thương nặng 01 người lao động thì phải thành lập ngay Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở (gọi tắt là Đoàn).

Theo đó, Đoàn sẽ tiến hành:

– Đề nghị giám định kỹ thuật, giám định pháp y (nếu xét thấy cần thiết);

– Phân tích: diễn biến, nguyên nhân gây ra tai nạn lao động; kết luận về vụ tai nạn lao động; mức độ vi phạm và đề nghị hình thức xử lý đối với người có lỗi; các biện pháp khắc phục và phòng ngừa tai nạn tương tự hoặc tái diễn;

– Lập Biên bản điều tra tai nạn lao động (theo mẫu);

– Tổ chức cuộc họp và lập Biên bản cuộc họp công bố Biên bản điều tra tai nạn lao động (theo mẫu);

Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày họp công bố Biên bản điều tra tai nạn lao động, Đoàn gửi Biên bản điều tra tai nạn lao động, Biên bản cuộc họp công bố Biên bản điều tra tai nạn lao động tới người bị tai nạn lao động hoặc thân nhân người bị nạn; Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi người sử dụng lao động có người bị nạn đặt trụ sở chính; Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi xảy ra tai nạn lao động.

Cập nhật thông tin chi tiết về Mẫu Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai Thế Nào? trên website Fsey.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!